Ahenfo Radio Denmark
Nye restriktioner i 18 kommuner: Forsamlingsforbud sænkes fra 100 til 50 Sundhedsministeren er bekymret for udviklingen i smittetallene. Smitteniveauet i Danmark er steget ganske meget i den seneste tid. (Foto: Philip Davali © Scanpix) AF THEIS LANGE OLSEN 36 MIN. SIDEN Regeringen indfører nu en række restriktioner i 18 kommuner, efter at smittetallene i den seneste tid er steget. Det gælder København, 16 kommuner i hovedstadsområdet og i Odense. De nye restriktioner indebærer blandt andet, at forsamlingsforbuddet sænkes fra 100 til 50 personer. Derudover bliver åbningstider på restauranter, caféer og andre steder begrænset til midnat - i dag kan de holde åbent til klokken 2. Den planlagte udvidelse af muligheden for at have tilskuere til superliga-kampe og andre arrangementer udskydes også. Foreløbig er restriktionerne gældende i de næste 14 dage. - Vi er i den mest bekymrende situation siden foråret, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der også opfordrer til øget opmærksomhed om afstandsanbefalingerne i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet. Det anbefales også, at sociale arrangementer på grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser aflyses. København er lige nu oppe på 40 smittede per 100.000 borgere. Der har på landsplan været over 1.000 smittetilfælde den seneste uge - det højeste niveau siden foråret. I 82 ud af landets 98 kommuner er der i de forgangne uge konstateret nye smittede. Det er et helt andet billede end i sommer, hvor mange kommuner i ugevis ikke registrerede en eneste ny smittet. Ekstra testfaciliteter I den seneste tid har der været særligt fokus på Odense, hvor et smitteudbrud har været centreret omkring uddannelsessteder i forbindelse med studiestart. Flere end 1.000 lærerstuderende er blandt andet blev sendt hjem, og mobile testenheder er sendt ud til uddannelsesinstitutionerne. Siden i går er der registreret 19 nye tilfælde i Odense. I København og nogle af omegnskommunerne er tallene steget hurtigere end andre steder, men her har smitten været ganske anderledes spredt rent geografisk. I hovedstaden er der fundet 53 nye smittede. Myndighederne har som konsekvens opsat et ekstra testtelt i Fælledparken og helt nye testfaciliteter på Nørrebro og i Valby. Ifølge overborgmester Frank Jensen (S) er Københavns Kommune og sundhedsmyndighederne i gang med en undersøgelse af, om smittespredningen foregår i særlige miljøer. - Der er en overrepræsentantion af unge voksne, der bliver smittet, siger han. Ifølge Statens Serum Institut rammes især unge og yngre voksne i den nye bølge af coronaepidemien. Der har tegnet sig et billede af, at borgere smittes ved private sammenkomster og i fritiden. Ifølge Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, har en enkelt fødselsdagsfest været kilde til 30 nye smittetilfælde. Opdateres... FACEBOOK TWITTER KOPIER LINK https://www.dr.dk/nyheder/indland/nye-restriktioner-i-18-kommuner-forsamlingsforbud-saenkes-fra-100-til-50 CORONAVIRUS SE TEMA INDLANDI DAG KL. 10:09 Nu kan symptomfrie børn blive coronatestet uden henvisning INDLANDI DAG KL. 10:50 Trods flere corona-indlæggelser: Professor advarer mod nedlukninger UDLANDI DAG KL. 05:20 Verden runder 27 millioner tilfælde af coronasmittede INDLAND LIGE NU INDLAND27 MIN. SIDEN Susan slap for coronabøde: Jeg lover aldrig at gøre det igen INDLAND45 MIN. SIDEN 230 nye smittede med coronavirus det seneste døgn Liveblog INDLAND47 MIN. SIDEN LIVE Seneste nyt om coronavirus INDLANDI DAG KL. 12:42 To mænd har spist giftige svampe og er indlagt med nyresvigt INDLANDI DAG KL. 10:50 Trods flere corona-indlæggelser: Professor advarer mod nedlukninger INDLANDI DAG KL. 05:45 Susan nægter at betale corona-bøde: Det er uretfærdigt ANDRE LÆSER Liveblog INDLAND47 MIN. SIDEN LIVE Seneste nyt om coronavirus KLIMAI DAG KL. 12:01 Længe ventet rapport om grønne biler: Dyrere benzin og diesel og en ny vejskat til alle bilister INDLAND45 MIN. SIDEN 230 nye smittede med coronavirus det seneste døgn INDLANDI DAG KL. 12:42 To mænd har spist giftige svampe og er indlagt med nyresvigt INDLANDI DAG KL. 10:50 Trods flere corona-indlæggelser: Professor advarer mod nedlukninger INDLAND27 MIN. SIDEN Susan slap for coronabøde: Jeg lover aldrig at gøre det igen TOPHISTORIER KLIMAI DAG KL. 12:01 Længe ventet rapport om grønne biler: Dyrere benzin og diesel og en ny vejskat til alle bilister PENGEI DAG KL. 13:44 Nu er der tændt for 5G: Men mindst 87.981 adresser har stadig langsomt net PENGEI DAG KL. 13:44 5G er landet - men Arne har knap nok 2G: Skal gå 100 meter for at komme online Gå til forsiden af dr.dk SØG PÅ DR.DK Nyheder Seneste nyt Alle nyheder Regionalt Sport Vejret TV & Radio TV-Guide TV-programmer Se live-TV Bonanza Ultra Ramasjang Hør radio Services Min DR Konto Apps Tilgængelighed Nyhedsbreve Hjælp DR og dine data Om DR Nyt fra DR Licens Job i DR Presse DR Koncerthuset Vilkår på dr.dk Etik og rettelser Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt Pressenævnet DREmil Holms Kanal 200999 København CTlf. 35 20 30 40 Kontakt DR
Lifestyle

New restrictions in 18 municipalities in Denmark: Assembly ban lowered from 100 to 50

The government is now introducing a number of restrictions in 18 municipalities after the number of infections has recently risen. This applies to Copenhagen, 16 municipalities in the capital area and in Odense.

The new restrictions mean, among other things, that the assembly ban will be lowered from 100 to 50 people.

In addition, opening hours at restaurants, cafes and other places are limited to midnight – today they can be open until 2 o’clock.

The planned expansion of the possibility of having spectators for super league matches and other events is also postponed . For the time being, the restrictions will apply for the next 14 days.

We are in the most worrying situation since the spring, says Minister of Health Magnus Heunicke (S), who also calls for increased awareness of the distance recommendations in the public space, in the restaurant and entertainment industry and in cultural life.

It is also recommended that social events in primary schools , secondary education and higher education be canceled.

Copenhagen is currently up to 40 infected per 100,000 citizens. There have been more than 1,000 cases of infection nationwide in the past week – the highest level since the spring.

In 82 out of the country’s 98 municipalities, new infections have been found in recent weeks. It is a completely different picture than this summer, where many municipalities for weeks did not register a single new infected.

Additional test facilities

In recent times, there has been a special focus on Odense, where an outbreak of infection has been centered around educational places in connection with the start of studies.

More than 1,000 teacher students have, among other things, been sent home, and mobile test units have been sent out to the educational institutions. Since yesterday, 19 new cases have been registered in Odense.

READ FULL STORY HERE:

Related posts

10 Regional Danish Words That Will Make You Sound Like A Local

admin

200,000 citizens in Catalonia are isolated after a new outbreak of infection

admin

Denmark’s men national football team had a hard time keeping up the steam in the second half against Belgium

admin

Leave a Comment